Nå Era klimatmål.

0,5L, 2L, 3L, 6L, 12L, 25L samt 50L

66% reduktion av C02-utsläpp

Enkelt klimatinitiativ

Tillverkning i Sverige med förnybara råvaror.